Txalaparta

L’impromptus protagonitzat per Oreka TX amb Harkaitz Martínez de San Vicente y Javier Olaizola va marcar un punt d’inflexió en l’obra que en Joan elabora en el taller efímer del Konvent. El concert de txalapartes va acompanyar el naixement d’un gran element central en Un minut o dos de silenci: un gran cercle que capta l’atenció de l’espectador. Aquell vespre va plantejar una incògnita: seguirà creixent per centrar les mirades, o —com ja hem vist al llarg de l’elaboració d’aquesta obra- quedarà enfosquit en poc temps per una altra capa de textures?