Composem! Visita dinamitzada

Adreçada a noies i nois d’entre 12 i 16 anys

De dilluns a divendres de 10 a 13h

Grups de 25-30 alumnes (màxim)

Horari de les visites: sessió a les 10h i a les 11:15h. Podem acollir dues visites simultànies

Durada: 90 minuts

Preu: 1 € / alumne

L’art com a canal de comunicació i la composició com a mètode expressiu. Aprofundirem en la idea que l’art és un canal personal i íntim que ens permet comunicar-nos. En quins casos podria ser útil utilitzar l’art? A qui ens dirigiríem si fóssim artistes? Com explicaríem allò que sentim sense paraules? Us proposem que penseu en algun tret característic del vostre entorn i que busquem les maneres d’expressar-lo, com pot fer un artista. Aprendrem quines possibilitats tenim a l’hora de composar una obra i de quina manera aquest fet permet reforçar el missatge.

Aquesta visita tindrà una forta presència de la part pràctica amb moments de debat i reflexió. 

Objectius didàctics:

  • Afavorir l’expressió d’emocions a través del llenguatge visual i plàstic
  • Desenvolupar la competència cultural i artística a través del nostre patrimoni