Cambra fosca

Tot el recorregut de l’antològica El tacte de la llum s’inicia a la cambra fosca. Ben igual que dins de l’atàvic instrument òptic que va donar origen a la fotografia, en aquest espai habilitat com a batiport del recorregut elaborat per Bernat Puigdollers la llum hi juga un paper fonamental.

En el centre de la cambra, una pipa, un càntir i una soca, com la Santíssima Trinitat dels bodegons ferrerians, també en penombra però en tres dimensions i amb perspectiva. En la paret de sortida, el retrat d’un Joan Ferrer barroc, en una de les fotografies que l’ull i la tècnica de Jordi Plana Pey han convertit en l’altre fil conductor visual de l’exposició. A noranta graus del retrat, la llum recrea frases recorrents del pensament de Joan Ferrer.

«Color, textura, composició».

Sona Beethoven.

«Jo no podia pintar ‘cosetes’».