exposar

1 v. tr. [LC] [AR] Posar en un lloc (alguna cosa) amb el fi d’exhibir-la (…)

2 v. tr. [RE] (…) PER EXT. Exposar una relíquia, el Santíssim, a l’adoració dels fidels.

1 v. tr. [LC] Posar (quelcom) de manera que rebi l’acció d’alguna cosa. (…)

2 v. tr. [LC] Fer que (algú o alguna cosa) sigui accessible a un atac, un perill (…) privar de protecció, d’abric (…)

3 v. tr. [LC] PER EXT. Exposar algú la seva vida, la seva salut. Exposar algú la seva reputació, el seu bon nom.