Materialitzar l’expressivitat. Visita dinamitzada

Adreçat a joves a partir de 16 anys

De dilluns a divendres de 10 a 13h

Grups de 25-30 alumnes (màxim)

Horari de les visites: sessió a les 10h i a les 11:15h. Podem acollir dues visites simultànies

Durada: 90 minuts

Preu: 1 € / alumne

Després de comprovar que les obres d’art poden ser “llegides” pel públic, veurem de quina manera ens afecta l’obra de Joan Ferrer en comparació amb altres artistes actuals. Analitzarem diferents eines per a explorar l’expressivitat com la composició, el color i la textura. I pensarem de quina manera nosaltres faríem una obra d’art per tal d’explicar el nostre entorn i reflexionar si el receptor rebria el missatge que volem transmetre correctament.

Tractarem la importància de la creació artística a la societat veient de quina manera la figura de l’artista enriqueix la cultura del lloc on treballa i viu.

Objectius didàctics:

  • Descobrir el potencial comunicatiu del llenguatge visual i plàstic per a l’expressió d’idees.
  • Desenvolupar la competència cultural i artística a través del nostre patrimoni