Preludi: 29 de juliol

Joan Ferrer es trasllada al Konvent per mostrar al públic la seva raó de ser. Per exposar i exposar-se.

Per donar i per prendre.

El preludi trencarà el blanc. L’emblemàtic espai de Cal Rosal es transforma per acollir la darrera obra de l’artista, que encara està per fer. I durant 29 dies, el públic en veurà l’evolució.

Compartirà dubtes.

S’avançarà a l’artista. Se sorprendrà amb l’artista. Conversarà amb en Joan.

Però no hem d’avançar esdeveniments. El 29 de juliol, en Joan Ferrer, amb un gest quotidià,

es cordarà la bata i

plantejarà l’obra?

hi moldejarà textures?

o es deixarà endur per l’emoció i, simplement

ens explicarà  un quadre?

Hi haurà el llenç, el Quartet Ausa, les vostres expectatives

i un projecte que

comença

ara.