El taller

La immediatesa dels testimonis
El taller de l’artista esdevé alhora espai creatiu i espai expositiu. Veurem fer l’obra Un minut o dos de silenci, però també serem testimonis del moment en què la cuina de l’autor resta immòbil, quan no hi és. En el decurs dels treballs, la càmera l’enregistrarà minuciosament per conservar cada gest i cada moment. I en absència de l’artista, l’acció és projectarà per ser revisada. Així arribarem a l’essència de cada gest, per descobrir l’instant precís del geni creador, que en acabat no existeix sinó en l’imaginari col·lectiu.