Les cambres

Com titelles inservibles

En Joan Ferrer s’impregna del Konvent, i el Konvent s’impregna d’en Joan Ferrer. Els cubiculums adjacents s’amaren de l’univers ferrerià i esdevenen composicions artístiques. Fetes de fang i fusta, de ceràmiques quotidianes i utensilis rudimentaris que defineixen l’essència d’allò que veu i transforma en obra.