El forat

Matèric

Qui no ha volgut guaitar mai per la finestra prohibida?

Qui no ha volgut mirar sense ser vist?

En mirar per aquest forat adoptarem el rol de l’obturador d’una càmera que capta allò més íntim.

L’artista despullat. Indefens. Exposat.