El forn

Tetràmetres iàmbics

L’apropiació dels espais del Konvent és un intercanvi de mirades. La d’en Joan Ferrer pren la matèria per compondre una obra personal, efímera i contingent. El resultat és un focus sobre l’espai real per convertir-lo en part de l’univers ferrerià, a manera de marca, de fita o de record. Pres per l’artista, el forn s’omple de significat, talment com una metàfora.L’espai es transforma i esdevé obra, en un intercanvi creatiu entre la matèria real i la imaginada. El ser i el voler ser. L’art en la veritat, la veritat de l’art i l’art de veritat.